فرم ترانزیت و امور گمرکی

*نام و نام خانوادگی / نام شرکت :
*تلفن:
*ایمیل:
*تعداد:
وزن:
*مبدا:
*مقصد:
*ماهیت کالا :
کد اقتصادی / شماره کارت ملی:
متن درخواست:
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر روبرو وارد کنید: