فرم نظرسنجی مشتریان

نام/نام شرکت نام خانوادگی سمت
پست الکترونیک تلفن تماس

 • 1- آیا اطلاع رساني شرکت در خصوص خدمات قابل ارائه (بروشور، وب سایت، .......) مناسب است ؟
 • 2- آیا میزان دقت و سرعت عمل پرسنل در انجام وظایف محوله قابل قبول است ؟
 • 3- آیا میزان سرعت عمل پرسنل شرکت در پاسخ گویي به مکاتبه و درخواست ها مناسب است ؟
 • 4- آیا میزان توانمندي، ترکیب، تعداد و صلاحیت پرسنل شرکت در زمینه خدمات مورد نظر قابل قبول است ؟
 • 5- آیا برخورد کارمندان شرکت ما با مشتریان(در مذاکرات حضوری و تلفني، مکاتبات و.. ) مناسب است ؟
 • 6- میزان انطباق کلي خدمات ما با انتظارات شما چگونه است ؟
 • 7- آیا دسترسی شما به شرکت ما به سهولت انجام پذیر است ؟
 • 8- تبلیغات شرکت تا چه حدودی در معرفی خدمات ما موثر است ؟
 • 9- آیا انعطاف پذيري شركت در پذيرش خواسته هاي شما مناسب است ؟
 • 10- ميزان علاقه مندي شما جهت همكاري مجدد با شركت ما چگونه است ؟
 • 11- سرعت پاسخگويي پرسنل ما به استعلام شما چگونه است ؟
 • 12- میزان پیگیری ما در به سرانجام رساندن سفارشات شما چگونه است ؟
 • 13- به نظر شما تعرفه خدمات ارایه شده شرکت ما در مقایسه با سایر رقبا چگونه است ؟
 • 14- سطح رضایتمندی شما از دریافت خدمات تا چه حد باعث می شود که ما را به سایر دوستان / شرکت ها / همکاران معرفی نمایید ؟
 • 15- آیا آراستگی و برخورد اجتماعی پرسنل راضی کننده بوده است ؟
 • * لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: