هواپیمایی ماهان در نمایشگاه توریستی ATM

هواپیمایی ماهان در نمایشگاه توریستی ATM

هواپیمایی ماهان ضمن حضور گسترده در بزرگترین نمایشگاه توریستی خاورمیانه (ATM ) در شهر دبی ( 4 تا 7 ماه می سال جاری ) تبلیغات گسترده ای با مضمون بازدید از ایران انجام داد.این نمایشگاه عظیم که با حضور 412 شرکت بین المللی و نهادهای توریستی از 86 کشور جهان در 9 سالن در محل نمایشگاههای بین المللی دبی در طی 4 روز برگزار شد ، مورد استقبال بیش از 26000 نفر مدیران و اهل فن توریسم ، هواپیمایی و هتلداری از 124 کشور جهان قرار گرفت که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش نشان می دهد . غرفه ماهان نیز پذیرای تعداد زیادی از دستاندرکاران و متخصصین تورگردانی و آژانسهای خارجی قرار گرفت و قراردادهای متعددی در خصوص انتقال جهانگردان خارجی به ایران توسط هواپیمایی ماهان نیز منعقد گردید .

1 بهمن 1394