مسیرهای جدید بین المللی درشبکه پروازی شرکت هواپیمایی ماهان

مسیرهای جدید بین المللی درشبکه پروازی شرکت هواپیمایی ماهان

هواپیمایی ماهان در ادامه اجرای راهبرد خود مبنی بر افزایش ومدرن سازی ناوگان و گسترش شبکه پروازی، برقراری پروازهای مسقیم در مسیرهای جدید بین المللی و مورد نظر مسافران به ویژه کشورهای اروپایی را در دستور کار قرار داده است.از این رو در سال 2016 به عنوان اولین گام، پروازهای تهران ـ مسکو ـ تهران از ژانویه و تهران ـ کی یف ـ تهران از فوریه را راه اندازی می کند. همچنین هم اینک کارهای مقدماتی پرواز به چند کشور دیگر اروپایی و آسیایی در حال انجام است که از تابستان سال آینده به تدریج راه اندازی خواهند شد.خاطر نشان می شود درسال 2015 نیز پروازهای مستقیم تهران ـ مونیخ ـ تهران ، تهران ـ میلان ـ تهران و تهران ـ آتن ـ تهران برقرار گردید و پروازهای به مقاصد آنکارا، استانبول، دبی، پکن، شانگهای، آلمآتی، ایروان،کابل و کوالالامپور افزایش یافت.

18 اسفند 1394