شرکت هواپیمایی ماهان مجاز به حمل کالای خطرناک شد

شرکت هواپیمایی ماهان مجاز به حمل کالای خطرناک شد

مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت هواپیمایی ماهان با دریافت مجوز از سازمان هواپیمائی کشوری مجاز به حمل و نقل کالای خطرناک شد.به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، مهدی علی عسگری با اشاره به تاکید سازمان جهانی هواپیمایی کشوری (ایکائو) در ضمیمه شماره 18 کنوانسیون شیکاگو پیرامون مجموعه قوانین و مقررات و دستورالعمل های حمل و نقل هوایی کالای خطرناک، اظهارداشت: سازمان هواپیمائی کشوری با توجه به شرح وظایف محوله و همچنین درخواست اولیه شرکت هواپیمایی ماهان درتاریخ 19/09/1392 مجوز حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک این شرکت را مورد بررسی قرار داد.وی افزود: شرکت هواپیمایی ماهان با توجه به مقررات سازمان و دستورالعمل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمائی کشوری درخواست بررسی اصلاحیه نظامنامه عملیاتی(OM) تدوین شده با محتوای مقررات حمل ونقل هوایی کالاهای خطرناک، برنامه های آموزش کالاهای خطرناک و همچنین تجهیزات و امکانات احداث شده(پذیرش، انبار و.....) را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کرد .

18 اسفند 1394