رزرواسیون بار

در کلیه پروازهای داخلی و خارجی شرکت هواپیمایی ماهان حداکثر بار مجاز در هر کلاس پروازی مشخص می باشد که این قوانین پشت بلیط قید شده است لذا اضافه بار مسافران و همچنین افرادي كه مسافرنيستند اما قصد ارسال بار به مقاصد مختلف را دارند از طریق تماس با بخش رزرواسیون بار شرکت جهان ترابر ماهان و صدور بارنامه می توانند محموله های خود را به مقاصد مختلف ارسال نمایند که در این زمینه شرکت جهان ترابر ماهان تلاش خود را مبنی بر جلب رضایت مشتریان در انجام امور پذیرش و ارسال کلیه محمولات با رعایت دستوالعمل ها ی ایمنی و امنیتی دارد.