حریم خصوصی

​برای ارایه خدمات به مشتریان گرامی، آگاهی شرکت هواپیمایی ماهان و سایر شرکت های ارایه دهنده خدمات مربوطه از جمله مؤسسات مالی از بخشی از اطلاعات شخصی شما مانند: نام و نام خانوادگی، مشخصات کارت بانکی، نشانی، شماره تلفن، آدرس ایمیل، علایق و ترجیحات شخصی درخصوص سفر و غیره، ناگزیر است و بدون این اطلاعات ارایه خدمات میسر نخواهد بود. با این وجود، شما مجبور به ارایه اطلاعات شخصی خود نمی باشید و ارایه ی این اطلاعات تنها به خواست و اراده شخص شما تحقق می یابد.​
درهرحال، شرکت هواپیمایی ماهان همواره بر آن است تا به اعتماد مشتریان ارج نهاده و در حد توان و امکان خود برای محافظت از اطلاعات شخصی دریافت شده، بطور معقول و متعارف تلاش نماید. شرکت هواپیمایی ماهان نهایت تلاش خود را برای حفاظت از اطلاعات و داده های شخصی شما به کار می گیرد تا از هرگونه فقدان، دستبرد، سوءاستفاده و یا دسترسی غیر مجاز به این اطلاعات و داده ها جلوگیری نماید. با این وجود، خطرات مربوط به انتقال داده ها از طریق اینترنت و خطر دسترسی اشخاص ثالث غیرمجاز همواره وجود داشته و این شرکت از ارایه هرگونه تضمینی چه صریح و یا ضمنی و غیره مبنی بر عدم دسترسی اشخاص ثالث غیرمجاز به اطلاعات شخصی شما معذور است و در این رابطه مسئولیتی نمی پذیرد. از این رو، به شما بطور جدی توصیه می نماییم که حداکثر احتیاط های لازم را به عمل آورید و از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و ارایه آنها به اشخاص ثالث، خودداری فرمایید.
هر گونه اطلاعات شخصی شما که طی بازدید از تارنما (وب سایت) شرکت هواپیمایی ماهان دریافت شده و تنها در دسترس ماهان باشد، مطابق با مفاد و شرایط مندرج در این سیاست حریم خصوصی پردازش می گردد. شایان ذکر است که سایر ارایه دهندگان خدمات که شرکت هواپیمایی ماهان از خدمات آنها بهره برداری می نماید، ممکن است به اطلاعات شخصی شما دسترسی داشته و این اطلاعات را ذخیره نمایند. این ارایه دهندگان خدمات برطبق سیاست های حریم خصوصی خود عمل می نمایند. یکی از این ارایه دهندگان خدمات، مؤسسات مالی می باشند که به اطلاعات مالی شما رسیدگی نموده و پرداخت های شما را پردازش می نمایند. مؤسسات مالی مربوطه که پرداخت های شما از طریق درگاه های پرداخت آنها انجام می شود، سیستم های مخصوص به خود را جهت حفاظت از اطلاعات مالی شما به کار می گیرند.
این سیاست حریم خصوصی یک دستور العمل برای محافظت از اطلاعات ارایه شده از سوی شما بوده و نه یک قرارداد یا اقرار یا اظهار و لذا هیچ گونه حقوق قانونی و یا تعهدی ایجاد نمی نماید.
توجه شما را به این نکته جلب می نماید که مفاد و شرایط سیاست حریم خصوصی ماهان ممکن است در طول زمان تغییر و یا توسعه یابد لذا خواهشمند است به منظور آگاهی از آخرین تغییرات و تحولات آن از قسمت مربوط به سیاست حریم شخصی بر روی تارنما (وب سایت) ماهان، به طور منظم دیدن فرمایید.
هرگونه دسترسی، جستجو، بهره برداری و یا ارسال اطلاعات به تارنما (وب سایت) شرکت هواپیمایی ماهان، به منزله تأیید این امر توسط کاربر و یا دریافت کننده خدمات می باشد که سیاست حریم خصوصی ماهان را به طور کامل و دقیق خوانده و درک نموده و شرایط و مقررات آن را پذیرفته است.