اعطای نمایندگی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی فروش بار هواپیمائی ماهان

 
 • 1- یک نسخه تصویر مجوز کمیته هوانوردی در زمینه ارائه خدمات بار هوائی
 • 2- فتوکپی عضویت سندیکا و انجمن صنفی و عضویت یاتا یا کد مربوطه IATA
 • 3- یک نسخه روزنامه رسمی (با درج آخرین تغییرات در وضعیت شرکت )
 • 4- یک قطعه تصویر نمای ورودی دفتر
 • 5- یک قطعه تصویر نمای داخلی و کانترهای فروش ( داخلی وخارجی )
 • 6- یک نسخه تصویر سند مالکیت یا اجازه نامه رسمی دفتر فروش یا سند واگذاری غرفه در سالن مرک
 • 7- یک نسخه تصویر مدارک آموزشی کادر دفتر خدمات بار هوائی
 • 8- شرکت نامه تائید سازمان ثبت شرکتها
 • 9- معرفی مدیر مورد تایید سازمان هواپیمائی کشوری واعلام تغییر مدیر فنی (در صورت تغییر)
 • 10- نامه معرفی کلیه کارکنان شامل نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ومدارک تخصصی فروش و اعلام کد اقتصادی جدید/(قدیم)
 • 11- اعلام شماره حساب ، نام شعبه و تلفن بانک مورد تقاضا جهت ارائه ضمانت نامه و گواهی مالیات بر ارزش افزوده
 • 12 – ارائه ضمانت نامه بانکی برای آژانسهای غیر عضو یاتا
 • 13 – جهت امضا قرارداد صاحبان امضاءشرکت / دفتر با بهمراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسائی معتبر و مهر شرکت / دفتر حضور یابند
 • 14- درخواست واگذاری بارنامه های داخلی وخارجی