اطلاعات

شرکت هواپیمایی ماهان به جهت داشتن شبکه گسترده پروازهای داخلی و ناوگان عملیاتی مدرن و تسهیل در امر پذیرش بار در مسیرهای داخلی با اعطای نمایندگی ها و عقد قرارداد با آژانس های خدمات بار درتهران و سایر شهرها آماده پذیرش و ارایه کلیه خدمات فروش بار می باشد که از این رو ارتقا خدمات حمل و نقل و گسترش فعالیت ها از نظر کمی و کیفی و سلامت بار با بهره گیری از پرسنل توانمند و آموزش دیده در زمینه حمل و نقل از مسولیت های انکارناپذیر ما می باشد.

شرکت هواپیمایی ماهان با در اختیار داشتن ناوگان عملیاتی مدرن و ایمن و همچنین پوشش مناسب مسیرهای خارجی به عنوان کارآمدترین هواپیمایی ایران شناخته می شود که به جهت تسهیل درامر پذیرش و ارسال بارهای وارداتی از مبادی مختلف پروازی و به جهت بهتر شدن کیفیت خدمات و با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی هوانوردی با معرفی نمایندگان خارج از کشور GSA ها در قالب عقد قراردادهای خاص فروش واردات ، اعطای نرخ تخفیف دار ، آماده ارایه کلیه خدمات فروش بارهای وارداتی می باشد.

 شرکت هواپیمایی ماهان با توسعه شبکه پروازی و افزایش ناوگان هوایی مجهز و پیشرفته به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه و تاثیرگذار در شبکه حمل و نقل کشور و از عوامل محرک بخش تولید در فرایند توسعه پایدار می باشد که با بهره گیری از روشهای استاندارد و دستورالعمل های فنی موجود که از سوی شرکت های سازنده ی وسیله هوایی و برنامه ریزان نگهداری و تعمیر ارایه می شود هواپیما را همیشه آماده خدمات رسانی نموده و قابلیت اطمینان کارکرد هواپیما را تضمین می نماید.